Titulní strana

Židé v Prostějově

Špalíček celkový pohled

První zmínky o Židech v Prostějově nalezneme v městské knize z roku 1392. Ve větším počtu začali Židé do Prostějova přicházet od 15. století po vyhnání z královských měst. Židé měli již od roku 1522 vlastní školu a od roku 1540 i synagogu. V roce 1580 bylo v Prostějově v hradbách 39 židovských domů.

Během 17. století zvýšili počet Židů imigranti z Polska, Vídně a také Slezska. K výraznému rozvoji židovské obce došlo v Prostějově pak v 18. a zejména 19. století, kdy se rozvíjel i průmysl. Zánik židovské komunity v Prostějově přinesla nacistická ideologie. V rámci tzv. konečného řešení židovské otázky bylo v roce 1942 odvlečeno na přes 1200 (některé prameny uvádějí až 1600) Židů z Prostějova do Terezína a dále do vyhlazovacích táborů na východě. Domů se vrátila zhruba stovka osob. V roce 1945 sice byla obnovena židovská náboženská obec, nicméně od roku 1960 se komunita stala synagogálním sborem, od roku 1966 je součástí Židovské náboženské obce v Brně.

Školní ulice
Menší část ghetta s 12 židovskými domy podél středověkých hradeb byla ve Školní ulici. Zde si lze na místě domů stojících těsně u hradeb a zbouraných v letech 1973–1974 prohlédnout malby na hradbách zachycující část tehdejší zástavby. Mezi budovami na protější zachovalé straně ulice patřila jediná židovským majitelům.

Náměstí Svatopluka Čecha
Dům č. 5 míval renesanční valenou klenbou a gotický sklep. V roce 2008 byl ovšem při rekonstrukci celý vnitřek domu vybourán, vnější podoba směrem do ulice a pravděpodobně i podzemí zůstaly víceméně zachovány. Další budova č. 4 upoutá dvojími masivními dřevěnými vstupními dveřmi, vedoucími původně do obytné části domu a do krámu. Sousední žlutý dům č. 3 zvaný U Antoníčka Židům nikdy nepatřil, ač o jeho koupi Koppel Deutsch začátkem 19. století usiloval.

Demelova ulice
Dostáváme se do někdejší větší části židovského ghetta. Tato část zahrnovala počátkem 19. století 44 obytných domů, synagogu, nadační dům sloužící výuce (škola), židovský špitál a dvě budovy patřící židovské obci – jedna byla domem modliteb a shromažďování (stará synagoga), druhá slučovala kancelář, školu a židovská jatka (židovská obec). Roh křižovatky s Demelovou ulicí na jižní straně tvoří bývalá synagoga, velká budova postavená roku 1904 podle návrhu architekta Jakoba Gartnera původně v secesním slohu. (Nahradila rozlehlou barokní synagogu, která zabírala i část dnešního náměstíčka i průchod do dnešní Demelovy ulice.) Po 2. světové válce ho židovská obec prodala Církvi československé husitské a ta ho v letech 1947 – 1949 přestavěla podle návrhu olomouckého architekta Huberta Austa. Protější budova v Demelově ulici č. 2 se zbytky empírové zdobnosti, náležela v letech 1951–2018 pravoslavné církvi, poté ji prodali do soukromých rukou. Původně studovna židovské školy talmudu (ješiva), přestavěná patrně ve 30. letech 19. století do současné podoby, sloužila jako obecní dům a také jako templ ortodoxním Židům. Zcela v rohu je pak vchod do domu Demelova č. 4, který je však celý ukrytý mezi ostatními stavbami a pohledu diváka se naskýtá pouze právě tento vstup. Dům č. 6 byl vystavěn roku 1814 a sloužil původně jako nadační dům Veitha Ehrenstamma. Poskytoval zdarma vzdělání šesti až sedmi dětem. Dnes slouží jako odbor dopravy prostějovského magistrátu. Protější rozlehlý dům Demelova č. 3 postavila židovská obec jako židovskou školu roku 1904. Po druhé světové válce zde krátce fungovala lékařská ordinace, tělocvičnu využívaly některé z místních škol a nakonec celý dům přebudovali na mateřskou školu. V současnosti budova náleží Církvi československé husitské.

Křížkovského ulice
Ke ghettu původně patřily jen dnešní domy č. 12 a 14, oba ovšem zcela přestavěné. Před budovou č. 12 se nachází 5 kamenů zmizelých za rodinu. Na fasádě budovy Finančního úřadu se nachází pamětní deska filozofa Edmunda Husserla – naproti stál rodný dům tohoto věhlasného filozofa.

Špalíček
Rohová budova č. 12 pochází z roku 1839. Díky výzdobě své fasády bývá uváděna jako příklad venkovského biedermeieru. Původně přízemní dům (dnes cykloprodejna Vačkář č. 16) pravděpodobně vznikl už v barokním období. Patro přistavěli roku 1899, ale budova po 2. světové válce tak dlouhou dobu chátrala, že současní majitelé byli nuceni zachovat v podstatě jen přízemní část, nadstavba je pak novodobá. Nejstarší z tohoto bloku je budova s č. 18, která sloužila jako obecní dům židovské obce. V zadní části kdysi s označením Hradební č. 23 bývala v přízemí židovská jatka a nad nimi v prvním patře od konce 18. století židovská škola. Po válce dům podobně jako všechny v této části města dlouhá léta chátral, až ho roku 1994 získalo Muzeum Prostějovska.

Uprkova č. 20
Kromě synagogy největší a snad smíme říct i nejkrásnější zachovalou památkou někdejšího židovského ghetta je klasicistní dům č. 20 v Uprkově ulici, zvaný Ehrenstammův. Zde se nachází restaurace a ve dvorním traktu se nachází kavárna.

Sádky
Dům č. 2 sloužil od svého otevření roku 1869 jako chudobinec a chorobinec nadace dr. Gideona Brechera. Po druhé světové válce, když početně ztenčená židovská obec prodala obě synagogy, scházel se tu asi do roku 1973 synagogální sbor.

Studentská ulice - starý židovský hřbitov
Ve Studentské ulici se nachází starý židovský hřbitov, jehož povrch byl ovšem za války zdevastován. Od roku 2001 připomíná hřbitov památník v podobě dvou náhrobních desek, dílo Ing. arch. Blahoslava Adamíka. Od roku 2019 se na ploše kulturní památky nachází replika náhrobku významného rabína Cvi Jehošui Horowitze. Od května 2020 se ze strany ulice Lidická (v blízkosti někdejšího vchodu na hřbitov) nachází informační totem s fotografiemi hřbitova před devastací.

Židé v Prostějově

Husserl deska

Husserl deska

 
Sádky 2

Sádky 2

 
Špalíček celkový pohled

Špalíček celkový pohled

 
nová synagoga dnešní vzhled

nová synagoga dnešní vzhled

 
Školní malby na hradbách

Školní malby na hradbách

 
Muzeum   Špalíček

Muzeum Špalíček

 
Uprkova 20 Ehrenstammův dům

Uprkova 20 Ehrenstammův dům

 
Uprkova dům č  12  venkovský biedermeier

Uprkova dům č 12 venkovský biedermeier

 
Uprkova 16

Uprkova 16

 
Rabinát

Rabinát

 
dnešní odbor dopravy

dnešní odbor dopravy

 
dům č  4 Sv Čecha

dům č 4 Sv Čecha

 
Ehrenstamm

Ehrenstamm

 
domy 1 a 2 Sv  Čecha

domy 1 a 2 Sv Čecha

 
dům č  5 Sv Čecha

dům č 5 Sv Čecha

 
náhrobek starý hřbitov

náhrobek starý hřbitov

 
 
Vytvořeno 11.5.2022 13:25:38 | přečteno 452x | katerina.kimlova
load